UTBILDNING FÖR SCALP MICRO PIGMENTATION

Vill du lära dig att utföra Scalp Micro Pigmentation och etablera dig i en växande bransch inom kosmetisk skönhet? Du kanske redan verkar i skönhetsbranschen och önskar lägga till tjänsten Scalp Micro Pigmentation i ditt företag? Då är det här den rätta franchiseutbildningen för dig.

Denna utbildning omfattar både en teoretisk del och en praktisk del. Som deltagare kommer du att få tillräckligt med information och kunskap om Scalp Micro Pigmentation för att kunna arbeta med yrket. Den praktiska delen innefattar både träning på en docka och längre fram i utbildningen sker behandlingen på riktiga människor. Du kommer att träna på olika modeller som har olika behov av Scalp Micro Pigmentation. Såsom behandling av ärr (FUE & FUT), glest hår, återskapa olika typer av hårlinjer, pigmentval, planering av sessioner m.m. .

Följande områden ska du ha kunskap om efter utbildningen om Scalp Micro Pigmentation

•Olika typer av håravfall och dess orsaker
•Olika behandlingsmetoder av håravfall
•Scalp Micro Pigmentation och dess utförande
•Pigmentlära
•Djuphet och storlek på micro pigmentet
•Sanering och hygien vid behandling med Scalp Micro Pigmentation
•Konsultation
•Täthetsförbättring av hår
•Bemästra olika tekniker och sätt att behandla på
•Olika strategier för de olika sessioner
•Rita olika hårlinjer på ett naturligt sätt
•Behandling av ärr från FUE- eller FUT hårtransplantation
•Behandling och ifyllnad av glest hår
•Korrigeringar
•Eftervård
•Marknadsföring
•Priset inkluderar Scalp Micro Pigmentations maskin, utbildning och utbildningsmaterial

Vid intresse tveka inte att kontakta oss för mer information.