ISP

Innovation leder alltid till framsteg. Inom skalp mikropigmentering har behovet under det senast åren varit enormt där fler och fler öppnat ögonen för behandlingen. Vi är filial med en av världens ledande företag inom området nämligen SCALP AESTHETICS. Scalp Aesthetics har cirka 103 behandlingscenter runt om i världen och utfört mer än 25 000 behandlingar. Det har lett till att vi öppnat ett behandlingscenter i Sverige (Stockholm) och finns på Ekensbergsvägen 95, 16931 Solna.
Innovative Scalp Pigmentation AB är ett certifierat företag som behandlar klienter som får lösning för sitt håravfall. Att få vara med på hela förvandlingsprocessen med våra klienter som får tillbaka något som gått förlorat är vår drivkraft och motivation.

Innovationen avser nålen och pigmentet:

1). Scalp Aesthetics har utvecklat speciella pigment som enbart är avsedda för skalpen. Pigmentet håller i sig under en längre period utan att förändras till en annan färg. Pigmentet som ISP använder sig av är desamma och är av högsta kvalité och uppfyller det krav som myndigheter ställer nämligen ofarligheten och säkerheten i pigmentet. ISP ger garanti till alla sina klienter under de tolv första månaderna där vi stå för den totala kostnaden vid eventuella korrigeringar, om detså behövs. För att uppnå önskat resultat krävs det 2-4 behandlingar där klienten betalar endast för en enda behandling.

2). Scalp Aesthetics har genom innovation tagit fram en nål som endast används inom skalp mikropigmentering. Resulterat har blivit en nål som är 75 % mindre än tatueringsnålar. Nålen har samma storlek som ett hårstrå och tillsammans med pigmentet är behandlingen riskfri det vill säga om det utförs av en certifierad behandlare. Utföraren kan med precision välja var pigmentet ska sitta och därmed skapa illusion av skalle fullt med hår.

Skalp mikropigmentering passar alla klienter oavsett nivåer av håravfall, åldrar och hudfärg.

ISP är specialister på dessa områden:

•Klienter oavsett åldrar (helst 18 år och äldre), nivåer av håravfall och hudfärg.
•Klienter som genomgått hårtransplantationer i form av Strip eller FUE (Follicular Unit Extraction)och vill dölja sina ärr.
•Klienter som tidigare behandlats med skalp mikropigmentering och vill göra touch up.

Najax har egen erfarenhet både när det gäller FUE och skalp mikropigmentering. Dessutom, har han gedigen utbildning och är certifierad behandlare inom skalp mikropigmentering. Han anses vara specialist på att utföra dessa behandlingar med professionellt utgångspunkt. Genom att sätta kunden i centrum och bemöta varje kund med respekt tar han innovationen till ännu ett framsteg.

Kom alltid ihåg att självförtroendet sitter i huvudet!